Bemutatkozás

A mentőalapítványunk Alapító okirata 1992. május 6.-án kelt.

A mentőalapítvány célja

A fonyódi mentőállomás vonzáskörzetében élő, dolgozó, bármely célból és ideig tartózkodó személyek magas szintű sürgősségi mentőellátásának biztosítása, színvonalának folyamatos fejlesztése. A Fonyódi Mentőalapítvány hűen az alapító okiratban megfogalmazott célkitűzéseihez, a következőkben ismerteti tevékenységét.

A mentőalapítvány döntéshozó szerve a kuratórium.

A kuratórium tagjai

Tóth

Tóth József

kuratórium elnöke
mentőszakápoló, mentőállomásvezető
tothjozsef1023@gmail.com

Riba

Riba Gábor

kurátor
mentőtechnikus
ribagabor77@gmail.com

Sziraticza

Sziraticza Gábor

kurátor
mentőtechnikus
gabenmed@gmail.com

Horváth

Horváth Ádám

titkár
mentőszakápoló
adam93horvath@gmail.com

A mentőállomás dolgozói

Albrecht Zoltán

Albrecht Zoltán

mentőgépkocsivezető,már nyugdíjas

Barka Gábor

Barka Gábor

mentőszakápoló

Becker Balázs

Becker Balázs

mentőszakápoló

Böröcz Lénárd

Böröcz Lénárd

mentőtechnikus

Csuhán Gábor

Csuhán Gábor

mentőtechnikus

Haizer István

Haizer István

mentőszakápoló

Kardos Károly

Kardos Károly

mentőszakápoló

Molnár Tibor

Molnár Tibor

mentőtechnikus

Püspök Zoltán

Püspök Zoltán

mentőtechnikus

Wéber Gyula András

Wéber Gyula András

mentőtechnikus

Az alapítvány e-mail címe: fonyodmentok@gmail.com
Az alapítvány vagyonát kezelő bank neve: K&H Bank /Balatonboglár, Dózsa György utca 1./
Az alapítvány számlaszáma: 10403930-39310464-00000000
Az alapítvány adószáma: 19197900-1-14

Mindezeket lévén non-profit közhasznú szervezet /melynek a bejegyzése a Kaposvári Törvényszéken 2014-04-28-án kelt/ a környékbeli lakosság, az önkormányzatok, és a vállalkozók nagylelkű támogatásával a folyamatos fejlesztésünket megvalósítani! Az alapítvány vagyona az alaptőkéből, adományokból, a befizetett adók felajánlott 1%-ából, és ezek kamataiból tevődik össze. Nagy értékű tárgyi adományokat kaptunk a „Fenyő János Alapítvány”-tól, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Ezekkel, a mentéstechnikai eszközökkel, amiket vásároltunk, ill. kaptunk, /lásd. a mellékelt fotókon/, a városunkban és vonzáskörzetében élő embereken próbálunk legjobb tudásunk szerint európai színvonalon segíteni. Amennyiben bármi kérdése merülne fel, kérjük, jelezze irányunkban a fonyódi mentőállomás
tel. számán: 06-85-705-360

Hírek

Események az alapítványunk minden napjaiból
Archív híreink

Tóth József — Ádám Horváth és Gábor Sziraticza társaságában (Balaton kollégium).

November 12. · Fonyód · 

Nos kedves emberek!
A mai nap folyamán a Fonyódi Mentőalapítvány által vásárolt újraélesztési fantomokkal/csecsemő,gyermek, felnőtt/
Bajtársaimmal közösen az alapszintű újraélesztés elméleti és gyakorlati elsajátításához adtunk egy irányvonalat, az érdeklődő diákoknak, tanároknak,melyet szívesen fogadtak. :)
Köszönjük a figyelmet,és az érdeklődést! Bizzunk abban, hogy mivel ez nem egy kötelező valami volt, elértük az ismeretterjesztés célját,azzal, hogy sürgös szükség esetén hatékony segítségre számíthat a rászoruló!

 

http://fonyod.hu/hu/hirek/h%C3%ADrek/%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat/1290-idoben-keszuelni-a-varatlan-helyzetekre-ujraelesztesi-tanfolyam-a-balaton-kollegiumban?fbclid=IwAR3kdyaNr8Y3e5BFyt5RZD3UZ3l2G2THkCZ13OBNGuSyv4Ekjp9crUCRkhc

további képek forrása: Balaton Kollégium Facebook oldala: Balaton Kollégium

 

Nos kérem szépen! Posta aláírás, majd levél kézhezvétel,kibont,örül, gondolkodik,megoszt.
Tehát:
ez a projekt nem jöhetett volna létre, ha a lakosság nem tekintené szívügyének a fonyódi mentőket/is/! Ezúton is köszönöm minden jó érzésű honpolgárnak, s külhoninak,aki akár csak erkölcsileg is támogatotta,támogatja azon nemes tevékenykenségeinket, mely a szakmánk uniós szintre történő felzárkóztatására,Uram bocsá" túlszárnyalására törekszik!
A Fonyódi Mentőalapítvány nevében /is/ köszönjük az Országos Mentőszolgálat köszönetét,elismerését!

„Sokak életéhez van közünk. Némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket. Azt sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkák rejtett és névtelen.”

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány jóvoltából mentőállomásunk mindegyik autóját fel tudtuk szerelni intraosszealis fúróval, s a hozzávaló fúrófejekkel. Ezen eszközök a jelenleg érvényben lévő OMSZ eljárásrendek értelmében nagymértékben megkönnyítik a mentőmunkában a gyógyszer,illetve infúzió bejutattását a keringésbe. Ezen eszközök használata nem tartozik bele a napi tevékenységeinkbe. S mivel a jó pap is holtig tanul........mottó mellett haladva felkértük Fehér Klára állomáscsoport szakmai vezetőt, hogy ez irányú elméleti, és gyakorlati tudásunkat felfrissitse,melyet szívesen fogadott, s mi szívesen vettük! Egy vidám hangulatú házi továbbképzés keretében közösen,önkéntes megjelenéssel képződtünk,okultunk.Köszönjük a képzést,tartalmas volt,folytatás következik! :) Álljon itt róla egy kis videó:

Összevont gyakorlatra került sor a társszervek között, melyen mi is nagy erőkkel részt vettünk.

"A szimuláció szerint baleset történt a kétszer-kétsávos 67-es úton, aminek egy jelentős hosszúságú szakaszát hamarosan átadják. A bemutatott gyakorlaton egy jármű nagy sebességgel a szalagkorlátnak ütközött, a bent ülők nem voltak bekötve, így súlyos sérüléseket szereztek"

forrás:kaposvarmost.hu

Súlyos baleset a 67-en

"Tisztelt Mentők!

Augusztus 9-én este vidám társaságban üldögéltünk Balatonmárián a Hullám u. 158-ban.

Vacsoráztunk, beszélgettünk és örültünk a szép nyári estén a baráti társaságnak.

Egyszer csak a társaságban lévő rokonunk egyik pillanatról a másikra rosszul lett, eszméletét elvesztve ijesztett ránk.

A 112-t tárcsázva, az az Önök központjába kapcsoltak bennünket, ahol jeleztük a bajt. Kolléganőjük gyors kérdésekkel és instrukciókkal ellátott minket és esetkocsit küldött, de annak megérkeztéig a beszélgetést fönntartva segített a bajban. Az Ő instrukciói alapján helyeztük el a beteget, figyeltük az életfunkcióit, és követtük az utasításait. Már ez példaszerű volt, ahogyan ez a Hölgy szakavatottan és határozottan irányított bennünket a távolság ellenére. Közben az esetkocsi is megérkezett, és utána néhány perccel egy ügyeletes orvos kisautóval.

Az események precízen pontosan forgatókönyvszerűen haladtak, a Kollégáik szakszerű tevékenységének köszönhetően.

A beteg jobban lett, de ennek ellenére beszállították Marcaliba megfigyelésre, másnap onnan jöhetett haza.

Az esetkocsi dolgozóinak pénzt szerettem volna átadni, amit Ők nem fogadtak el.

Tisztelettel ezúton szeretném megköszönni az érintett dolgozóknak - mentésirányító, esetkocsi vezető, mentőtiszt, ügyeletes gépkocsi vezető, és ügyeletes orvosnak az itt végzett lelkiismeretes és professzionálisnak tűnő munkáját.Azért írom, csak hogy "tűnő", mert magam nem lévén orvos, nem érzem magam kompetensnek a szakmai értékeléshez.

De azt gondolom, állampolgárként mindenképpen köszönettel tartozom Mindazoknak, akik a mi egészségünkért és bajban való kisegítésünkért dolgoznak, és ilyen megnyugtató színvonalon látják el a feladatukat.

Sajnos ijedtségünkben a nevüket nem kérdeztem meg, de ismeretlenül is rendkívül hálás vagyok a gyorsaságért, amivel a mentő a helyszínre ért, a helyzet vezetéséért, amit a telefonon Kolléganőjük nyújtott, és az orvosi ellátásért, amit itt helyben megtapasztaltunk.

Köszönet érte az érintett személyeknek és a szervezetnek is, amely ilyen teljesítményre képes.

Isten áldja meg Önöket és minden Munkatársukat.

Tisztelettel és köszönettel:

Ribiánszky József

Balatonmáriafürdő Hullám u. 158."

 

 

Mentésirányító:

Tóthné Kurucz Bianka

A mentésben részt vevők:

Fonyód KIM kocsi:

Becker Balázs mentőápoló

Csuhán Gábor mentőgépkocsi-vezető

Balatonlelle MOK:

Dr. Bárdi Gábor oxyológus szakorvos

Tóth Bence mentőtechnikus"

 Büszkék vagyunk Bajtársainkra! :)

Az Országos Mentőszolgálat hivatolos e-mail címére érkezett, ezúton is gratulálunk Bajtársainknak! 

To: Info <Info@mentok.hu>
Subject: köszönetnyilvánítás

Pályám során számtalanszor írtam már az Országos Mentőszolgálatról, az OMSZ és - ahogy ők magukat nevezik egymás között - a bajtársak gondjairól, terveiről, örömeiről, mindennapjairól. De egészen a közelmúltig, az egyik szerettem súlyos és majdnem végzetes balesetéig nem tudtam, csak reméltem, hogy az itt dolgozók esetében egyáltalán nem túlzás az elhivatottság és a profizmus legmagasabb szintjéről beszélni.

De nem szeretném túlragozni: ez úton is szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni a Fonyódi Mentőállomáson dolgozó Sziraticza Gábor mentőtechnikusnak és Horváth Ádám mentőszakápolónak, valamint a velük kivonuló XY-nak, (egy szekundáns hölgy is jelen volt), illetve a balatonlellei Gyermekmentőknek.
Sosem fogom elfelejteni áldozatosságukat, kedvességüket, hozzáállásukat.

Haiman Éva újságíró"

Megemlékezés és koszorúzás

17 éve történt a balatonkeresztúri busztragédia

Emlékeztünk.......

Busztragédia Balatonszentgyörgynél: 19 áldozat

Az akkori csapatból sajnálatos módon a fonyódi mentőállomásról csak ketten tudtunk részt venni. A megemlékezésen meghatottan álltunk a mementó előtt, átélve szinte a mentés minden pillanatát. 

Nekünk is jól esik egy kis pozítv feedback...... A levelet személyiségi jogokra tekintettel monogrammal közöljük.

Ma kaptuk:

 

 Tisztelt Mentőszolgálat!

 

Nevem C. Zs. Pécsi lakos vagyok születtem Pécs, xxxx.xx.xx.-án.

2019.06.20-án 21.11 perckor édesanyám hívta a mentőket Balatonfenyves alsó Mária u. 53-ba a Gyermek táborba mivel rosszul lettem és kijöttek Fonyód mentőállomásról és nagyon aranyosak voltak a mentősök és a mentő orvos gépkocsival érkező mentősök  Mivel 8 éves korom óta vesebeteg vagyok és 2009.02.06 óta önkatéterezésre szorulok napi 5-szőr. Szakszerűen elláttak, vizsgáltak és segítő kész mentősök voltak. És így a Marcali sürgősségi betegellátó osztályra szállítottak. Hál isten már jobban vagyok az önök kollégáinak köszönhetően. és már Pécsett vagyok a lakásomban. 

Még egyszer nagyon szépen köszönöm és az édesanyám is köszöni önöknek és a dolgozóinak. 

 

                                            Előre is köszönjük

 

                                                  Tisztelettel: 

                                            C. Zs. beteg

                                          D.  M. édesanyám. 

 

Pécs, 2019.06.21.

Mint bizonyára tudjátok az Országos Mentőszolgálat, május 10-én ünnepelte fennállásának 71.évfordulóját.Többek között ezen apropóból a Fonyódi Mentőalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy megragadja a felkínált lehetőséget,s az Országos Mentőszolgálat által biztosított kedvezmény igénybevételével a fonyódi mentőállomás Bajtársait a munkaruháinkkal kompatibilis Helly Hansen egyencipővel látja el, segítve ezzel is arculati megjelenésünket. /ugyan a képeken a magassági sorrend beállítása nem sikerült ,de nem vagyunk gyakorlottak ez ügyben  / Egy Bajtársunk sajnos nem lehetett jelen, igazoltan távol, de lélekben velünk volt!  /

További képek a Galériában hamarosan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mivel az utóbbi időszakban elég sok elkérésünk volt, iskolákban, óvodákban, hivatalokban, hogy mutassuk be a reanimatio alapjait. Megfogalmozodott bennünk a gondolat, hogy a kor vívmányainak megfelelő telefonon monitorozható fantomot vásároljunk. Kaptunk több helyről ajánlatot, a legjobb ár-érték arányú a Little Family Pack volt, mely megfelelt elvárásainknak, s szettben tudtuk megvásárolni! Ez azt jelenti, hogy a jövöben nem csak beszélni tudunk a gyermek újraélesztésről, s csecsemő idegen test eltávolításról, hanem be is tudjuk mutatni! A Fonyódi Mentőalapítvány vezetősége a döntést egyhangulag támogatta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén ünnepelte az Országos Mentőszolgálat  születésének 71.évforduláját. Mint minden évben most is a Parlamentben került sor a  díjak átadására. Az idei évben egy Bajtársunk is a kitüntettek között volt. A fonyódi mentőállomás kötelékébe tartozó Horváth Ádám ifjú mentőápoló Bajtársunk vehette át az Országos Mentőszolgálat által alapított Iránytű Díjat, melyet ünnepélyes keretek között vett át Dr Csató Gábor Főigazgató Bajtársunkól. Ezúton is gratulálunk neki,s további munkájához sok sikert kívánunk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos kedves Mindenki! Lassan elérkezik a mindenki által hőn áhított adóév vége! Aki teheti, s még nem kötelezte el magát, kérjük ajánlja fel adója 1%-át a Fonyódi Mentőalapítvány javára! Viszonylag egyszerű, s nem kerül semmibe, nekünk pedig nagy segítség! Megosztani ér! Köszönjük szépen:a Fonyódi Mentőalapítvány, s mentőállomás kollektívája
Adószámunk:
19197900-1-14

Létezik Magyarországon egy kisváros, FonyódFonyód Város Fonyód
melynek van egy összekovácsolt, szoros baráti társasága, mely egyben a mentőállomás kollektívája is, és hitvallásának megfelelően szolgálja a magyarországi mentés ügyét.Tradicionálisan ,de hivatásunkhoz híven nem konstans időpontban,megtartottuk év végi,aztán meg év eleji csapatépítő összejövetelünket szokásos helyünkön a Balatonboglàr Erzsébet Étterem -ben. a szokásos nívós bőséges választékos kiszolgálással,melyet ezúton is köszönünk Hajnalka Ihász , Ihász János -nak!
Tavalyi évben új Bajtársak érkeztek Bajtársi közösségünkbe, de sikeresen asszimilálódtak! 
Mai rohanó világunkban,mikor azt mondják, hogy a társasági oldalakon mindent el lehet rendezni, legyen az magánélet, vagy tüntetés, néha nem árt egy ilyen jó hangulatú összejövetelt , tartani nem a protokolláris módon, mert ennek mindig van pozitív eredménye! Emberi kapcsolatok!  S amikor a vezető,kis költői túlzással ellátott meglepetésszerű ajándékokat kap az általa vezetett csapattól, na az az érzés megfizethetetlen,és kimondhatatlan  Itt mindnyájan tudjuk, hogy a másikra akár hajnalai kettőkor is számíthatunk! S ez így van jól.
Egyik számomra fontos ember idézetével zárnám eme szösszenetet : 
W.A :A barátság oka egyedül a barátság maga. Az emberi lélek valami olyan titka ez, mint a zenének a hangok harmóniája. Nem azonosak, de kiegészítik egymást.

:"Unus pro omnibus, omnes pro uno! "/Egy mindenkiért,mindenki egyért/

Nagyra nőjetek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lengyeltóti Kincsem Óvoda szülői munkaközössége, és pedagógusai kezdeményezésére szerveződött, egy alapszintű elsősegélynyújtás,gyermek ellátás sürgős szükség esetén témakörű összejövetel, melyből egy jókedvű, interaktív beszélgetés lett: Köszönjük az aktív részvételt!

További képek a galériában

Békés egészségben gazdag, boldog Új Esztendőt!

A fonyódi mentőállomás Bajtársi közössége, ezen montázzsal,s kedves idézettel kíván Mindenkinek egészségben békességben gazdag Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! 

"Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!"
Wass Albert

Nos Kedveskéim! Ma szolgálatteljesítés végén természetesen a jól megérdemelt túlóra margójára gondoltam,állomáshelyünkre érvén ,átadom a váltómnak az átadni valókat. Mindez működött is, s ahogy ruhát cseréltem találkoztam egy olyan meglepetéssel melyre nem számítottam! A mentőállomásunk asztalát a cudar időjárásra való tekintet nélkül ,meglepte a Jézuska?, vagy a Télapó késett el? Mindenesetre mentőállomásunk személyzete,egy gyönyörű ajándékkosarat kapott, melyet ezúton is köszönünk! Horvath Erika nem tudsz róla?  Köszönjük szépen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A jövő csupa múltból áll”-Anatole France

Van az emberek életében olyan pillanatok,több is, melyek nem kikerülhetők. Bajtársunk József Böröcz életében is eljött a nyugdíj pillanata,melyet kollektíve sajnálunk  de az élet nem áll meg! Jó volt találkozni régi ,már nyugdíjas Bajtársainkkal,akik mikor kezdtük a pályafutásunkat az OMSZ-nál szinte kivétel nélkül jelen voltak életünkben.Abban megegyeztünk, hogy egészség legyen meg térerő, s a gyerekeket süsse a Nap, s akkor minden rendben lesz!  Örömmel ajándékoztunk, mert megérdemelte! Örömmel fogadta,az ünnepelt, mert Mi meg Őt érdemeltük meg 34 évig! 
Adjon az Isten jó egészséget Mindenkinek! 
Köszönjük a 34 évedet, boldog nyugdíjas éveket ezúton is!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társzervek találkozása esetellátás során....s ha még gyerekek is vannak :)

gyerekszáj: "kis autó,kicsivel nagyobb autó, s nagy piros tűzoltóautó" :)

Nyílt levélben hálálkodik a Balatonfenyvesen bravúrosan újraélesztett férfi veje

azt gondolom a csapatmunka alfája,s omegája (Α - Ω) volt! Gratula az összes résztvevőnek,melyben a fonyódi mentőállomás is benne volt nyakig :) Öröm az ilyet olvasni a mai világban! 
A betegnek pedig mielőbbi teljes jólétet,jó egészséget!

Forrás:https://24.hu/

Pergel János Bajtárs az Országos Mentőszolgálat nyugállományú gépkocsivezetője tragikus hirtelenséggel elhunyt .János a fonyódi mentőállomás obligát tagjaként, a Mentőalapítvány kuratóriumi tagjaként,tisztességben becsületben vonult nyugdíjba.Hirtelen halála mindnyájunkat megviselt. Ő minden rászorulónak segített,még nyugdíjasként is, s ez egy pillanat alatt megváltozott.

Őszinte részvétünk, legyen Neki könnyü a Föld

1950-2018

Mi jár a fejemben? A mai napon tette le a mentőautó slusszkulcsát egy olyan BAJTÁRS,EMBER, akit anno a jó Isten is segítő munkakörre teremtett. Furcsa véletlenek egybeesése: Az Országos Mentőszolgálat idén ünnepli fennállása 70. évfordulóját,melyben nagy része volt,konkrétan 34 évet adott az életéből ez a BAJTÁRS,mely,szinte egy fél emberöltő... BAJTÁRSUNK a szó legnemesebb értelmében.S ez most nem csak protokolláris szöveg! Description: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png:) Anno negyedszázada, mikor az Országos Mentőszolgálat kötelékébe hozott a sorsom,többek között mellette próbáltam elsajátítani a szakma csínját-bínját. Az első gk balesethez történő kivonulásom alkalmával,Ő volt az aki ellátta a sérültet, s még arra is volt energiája,hogy engem nyugtasson! DE ez csak egy adalék. A 34 éve alatt a mentés színvonalát emelte, az összes létező továbbképzésen ha önkéntes volt, ha nem akkor is részt vett,s soha senkivel nem éreztette,"hogy én vagyok az öreg,örülj,ha visszaköszönhetsz......" Most egy ilyen EMBER megy nyugállományba, s kezdi meg a mai nappal a pihenőidejét. A képek között a kontraszt, azt gondolom mindent elárul. A mai napon szolgálatban lévő ICS-nek,konkrétan Androsovics Renáta-nak köszönöm szépen a megható búcsúztatást,mely ha megosztható formátumban lesz, felteszem. Addig is álljon itt egy utolsók közül való vonulós videó, melyben teljesen jól látszik, hogy kezelte az autót, ill .hogy számára teljesen ismeretlen beteg hozzátartozójával milyen empátiával tud kommunikálni. Manitou,Papi köszönjük Neked a 34 évet, s azt hogy balesetmentesen mindig mindenhova odaértél velünk! Boldog Nyugdíjas Éveket !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Országos Mentőszolgálat is elismervén munkáját,magas rangú kitüntetésben részesítette:

Ezúton is gratulálunk Neki, s hosszú boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

Csak politikamentesen, Nagypénteken kívánunk mindenkinek Boldog Húsvétot! 

Dream Team bevetés után:


Forrás: Facebook

Képek a Galériában

„Ismét meghívást kaptunk a Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskolába Egészségnap alkalmából. A gyermekek,és a pedagógusok visszajelzése alapján, nagyon érdekesnek, és hasznosnak találták az előadásainkat.

További képek a Galériában

Forrás: Facebook

További képek a Galériában

Balatonszentgyörgy Dobó István Általános Iskolában is meghívást kaptunk egészségnap alkalmából, melyet a gyermekek, és a pedagógusok is nagyon élveztek

További képek a Galériában

Döntő szerepet vállaltunk, a zsűrizésben vettünk részt, a vereseny végén az Országos Mentőszolgálat, és társszerveink egy mentési bemutatót tartott…

További képek a Galériában

”A fonyódi városi televízió, a nyár kapcsán megkérdezett bennünket, s az Országos Mentőszolgálat engedélyével Tóth József mentőállomásvezető nyilatkozott”

Forrás: Facebook

"Ma délután a Fonyódi mentőállomáson jártunk. A háromnapos tiszteletjegyekkel szerettük volna megköszönni az egész éves áldozatos munkájukat."

Forrás: RockBalaton - Facebook

A keringés megállás pillanatában jelen lévő civil laikusok a helyzet magaslatán voltak! Ismeretlenül is tisztelet nekik! Kiérkezésünkig a beteg keringését fenntartották! A balatonlellei MOK segítségével stabilizáltuk, majd a sármelléki helikopter kórházba szállította! Innen is mielőbbi felépülést kívánunk, s köszönjük a lellei MOK, illetve a sármelléki helikopter segítségét! A laikusok ebből a példából is okolva, ne féljenek segíteni! Az irányítócsoportunk pedig profin levezényelte az egészet! Azt gondolom, így kell ezt csinálni! Köszönjük minden résztvevőnek, a betegnek pedig mielőbbi gyógyulást!

Forrás: Facebook

"Az autópályán két baleset is történt rövid időn belül, mely során összesen tízen megsérültek."

Forrás: sonline.hu

Egy fiatal, mellkasi fájdalommal kereste fel a háziorvosi rendelőt. Ez lett belőle...

A Balaton melletti borászatok, a hideg sör sokakat csábít italozásra a nagy melegben.

Az alkoholos szomjoltók azonban gyorsabban fejtik ki a hatásukat a kánikulában, főleg, ha a szervezet folyadékveszteségét csak ilyen italokkal próbáljuk pótolni. Az alkohol vízhajtó hatású is, ezért semmiképpen nem ajánlott, hogy nagy melegben nagyobb mennyiséget fogyasszunk belőle.

A 23-i, boglári vonatgázolás sérültje is a túlzott alkoholfogyasztás miatt szenvedett balesetet. Az ittas férfi kerékpárjával a tilos jelzés ellenére próbált meg áthaladni a vasúti átjárón, amikor a Boglár felé tartó személyvonat elgázolta.

Szerencséjére nem került a szerelvény alá, így agyrázkódással és végtagsérülésekkel túlélte a balesetet.


Forrás: Magyar Gyermekmentő Alapítvány

Mentőegységünket/KIM autó/,az éjszakás szolgálat sokadik kivonulása alkalmából riasztották egy negyedik szüléshez. A szülő nő felvételét követően az elindulástól számítva, kb 20’ múlva a kőröshegyi völgyhídon az éjszaka kellős közepén megérkezett a kis jövevény, szülei,és Bajtársaink nagy örömére! Érett egészséges kisfiút,és édesanyját egységünk kórházba szállította eseménymentesen további ellátás céljából! Ezúton is gratulálunk nekik! :)


(A kép csak illusztráció)

A 68.sz főútra, karambolhoz riasztották a mentőket ma reggel.
A marcali esetkocsi pillanatok alatt a helyszínre ért, ahol nem mindennapi látvány fogadta Őket. Már a mentőből felismerték a szántóföldön, feje tetején heverő roncsot. Az autó gyakran áll a mentőállomáson is, hisz egyik fiatal bajtársuké, aki ma reggel is azért indult útnak, hogy szolgálatba lépve segítse a rászorulókat.
A helyszíni vizsgálatok és ellátást követően azonnal kórházba szállították a mentőtiszt hallgató szakápolót, akinek a kórházi vizsgálatai jelenleg is tartanak. Állapota stabil.
Kollégai közül jó páran azonnal a kórházba siettek a hír hallatán, és együtt várják a vizsgálati eredményeket.
- Szerencsére úgy néz ki nincs súlyos sérülése, de mindannyian tudjuk, akár nagyobb baj is történhetett volna- mondta egy marcali kollégája.
Gyors felépülést kívánunk!


Forrás: Facebook

Az idei évtől az Országos Mentőszolgálat egészségügyileg biztosítja a rászoruló gyerekek gondtalan, felhőtlen nyaralását!

 

"Tegnap késő délutáni órákban Balatonmáriafürdő egyik strandján egy vízbe fulladt nőt jelentettek. A fonyódi Kiemelt mentőgépkocsit és a sármelléki helikoptert riasztottuk a helyszínre. Az egységek megérkezéséig az ott tartózkodó vízimentők kezdték meg az újraélesztést, majd a fonyódi Bajtársak és a helikopter személyzete vette át az 50 év körüli nő ellátását. Sikeres reanimációt követően a sármelléki helikopter kórházba szállította a beteget.
Gratulálunk a bajtársaknak!"

Forrás: Facebook

Nos kedves adófizető állampolgárok,Önkormányzatok,s minden jóérzésű, az egészségügyet szívén viselő embertársunk!
Ti akik vettétek a fáradtságot és az adótok 1%-át,vagy bármilyen összegű támogatást a Fonyódi Mentőalapítványnak utaltátok,s az összes többi jó érzésű ember, önkormányzat, szervezet, akik egyet tudtak érteni célkitűzéseinkkel,s bármilyen formában támogattátok Alapítványunkat!
A Balatonmáriai Önkormányzattól céltámogatást kaptunk, melyet ezúton is köszönünk!
A Fonyódi Mentőalapítvány, s a jövőben ellátandó betegeink nevében szeretnénk megköszönni, hogy ez a lehetőség is eljött számunkra, hogy a sürgősségi ellátás egyik csúcstechnológiáját,egy LP12-t /komplett EKG, vérnyomásmérő. pulsoxymeter, defibrillátor,4 in 1/, megtudtuk vásárolni, mellyel az Országos Mentőszolgálat irányelvei mellett, az uniós elvárásoknak megfelelően tovább tudjuk szolgálni a Hivatásunkat! További info hamarosan honlapunkon! "Hivatás az életért" Köszönjük szépen! Egészség legyen,és térerő, a gyerekeket,felnőtteket pedig süsse a Nap!

Kedves Mindenki! A Fonyódi Mentőalapítvány a befolyt adományok egy részéből, a Bajtársaknak egyen pólókat vásárolt, melyet ezúton is köszönünk mindenkinek, akik céljaink elérésében segítséget nyújtottak! Folyt köv hamarosan! :)

Gondoltunk nagyot, „magad Uram,ha szolgád nincsen” közmondáshoz hűen,szerveztünk egy olyan napot, ahol a szabadidő irányított eltöltése volt a cél. Aki volt katona az tudja…:) A csapatunk összefogásából adódóan kiszabadítottuk fogságából a régi „olajost”, illetve a „szenest”. A szomszédok felé is átláthatóvá tettük udvarunkat, melyet szívélyesen meg is köszöntek!/ kaptunk fagyit :)/ a nap zárásaként, mivel Bajtársaink között szakács is van, legalább kettő, s amúgy is mindenki hozzátett valamit, csapatépítő training keretén belül eltöltöttük együtt az ebédet, ill azt estebédet! Rendkivűl termékeny nap volt, s mindenki jól érezte magát! Beszéljenek a képek! :)


Előkészületek


A két szélső generáció


Végeredmény

További képek a Gelériában - Takarítás 2017 pont alatt találhatók!

Sajnos nyugdíjas Bajtársunk Csapó János, aki egyben a Fonyódi Mentőalapítvány egyik alapító tagja is volt, eltávozott közünk, hosszan tartó súlyos betegségben, melyet méltósággal viselt.

Csapó János (1944-2017)

Az Országos Mentőszolgálat egyetértett abban az elgondolásunkban, hogy a felújított állomásunkon,a meleg burkolat is felújításra szorul. Ezen kezdeményezésünkkel az Országos Mentőszolgálat is azonosult, és a laminált parkettát, valamint a hozzávaló perifériákat megvásárolta. A kivitelezésben a fő instruktor Böröcz Lénárd Bajtársunk volt,a többiek lelkes irányított tevékenységeket végeztek, mely összeállt, s a végén szépek lettünk! képek a fotó album alatt megtekinthetők!

A mentőállomásunkra visszaköltözés után szerettük volna még jobban komfortossá,otthonosabbá tenni a mentőállomásunkat. Ehhez nagy segítséget kaptunk Kardos János Úrtól,

http://www.huto-klimakft.hu/ tulajdonosától,aki térítésmentesen felajánlott egy a mai kor vívmányainak megfelelő klímaberendezést, s ingyenesen fel is szerelte, melyet ezúton is köszönünk!

A "szomszédban lakó mentőápoló" Zákányi János volt.

Az esti órákban egy 71 éves férfi újraélesztéséhez kaptunk riasztást Fonyódra. Az infarktus miatt hirtelen összeesett férfi ellátását a mentők kiérkezéséig egy szomszédban lakó mentőápoló kezdte meg, aki a hozzátartozó segélykiáltására lett figyelmes. Az azonnal megkezdett újraélesztés adta meg az esélyt arra, hogy a kiterjesztett, emelt szintű beavatkozásaink sikerrel járjanak. A beteget újraélesztés után mentőhelikopter szállította kórházba stabil állapotban.

Az ellátás során bevetettük új, több mint 4 millió forint értékű mellkaskompressziós készülékünket, melynek megvásárlását az 1%-os támogatásokból fedeztük. Ez úton is még egyszer köszönjük a felajánlásokat.

A MOK-nak pedig köszönjünk a segítséget!

Forrás: mgya.org

Köszönjük szépen a támogatást a jövőben ellátandó betegeink nevében is! Folyt.köv 

 1. Gyermek rögzítő
 2. Gyermek defibrilátor elektróda
 3. Kötszervágó
 4. EKG Ekektróda csatlakozó
 5. EKG Mellkasi heveder
 6. Érszorító gumi
 7. Intraosszeális belövő big
 8. Intraosszeális belövő big
 9. Pulzoxymeter
 10. Sűrgösségi "mindentvágó" olló
 11. Manuális vérnyomásmérők
 12. Medence öv
 13. Törésrögzítő szett végtagokra
 14. Vértelenítő mandzsetta
 15. EKG csipeszek
 16. Digitális vérnyomásmérő


Forrás: Facebook


Forrás: Facebook


Forrás: Facebook

A fonyódi mentőállomás visszaköltözött megszokott helyére. Mellékeljük az erről szóló Facebook bejegyzést: több kép,ill videó a galériában megtekinthető.


Forrás: Facebook

A fonyódi mentőállomás 2015 év május 20-án ideiglenesen Ordacsehi Fő u 65 sz alá költözött a TIOP 2.2.1 felújítás idejére. Álljon itt kettő ezzel kapcsolatos Facebook bejegyzés:


Forrás: Facebook


Forrás: Facebook

M14/61-es KIM Budapesten

Részt vettünk a 2013. március 14-15-i kialakult katasztrófahelyzet felszámolásában teljes erőbedobással!

 


Egészségnap alkalmából kaptunk meghívást a somogyvári Tündérkert Óvodába a felnőttek (pedagógusok, szülők...stb) részére. Interaktív bemutató keretein belül felfrissítettük a háztartási és egyéb balesetek, rosszullétek elhárításának módjait. A segélyhívás fontosságáról, illetve módjáról tartottunk egy rövid előadást. Megpróbáltuk a hangsúlyt arra helyezni, hogy ne féljen senki segítséget kérni! Felhívtuk a figyelmet az újraélesztés elkezdésénel a fontosságára, és a mentéstechnikai eszközöket ismertettük meg a megjelenteknek. Ezek után gyakorlati bemutatót tartottunk, amiben a nagy sikerre való tekintettel ők is aktívan résztvettek. Többiről beszéljenek a képek.

További képek a Galériában

Tovább a Tündérkert Óvoda Facebook oldalára...

 

Szeretnénk egy számunkra nagyon fontos eseményről beszámolni. Az idei Kolbásztöltő Fesztivál első napján a szervezők: Farkas Gábor,és Posza Róbert előre megfontolt szándékkal jótékonysági kolbásztöltést szerveztek a Fonyódi Mentőalapítványnak, melyen napjaink ismert médiaszereplői ,sportolói kolbászt töltöttek,mely kolbászokat azonnal aukcióra bocsátottunk! Történt mindez azon nemes cél érdekében, hogy mindkét mentőautónkat fel tudjuk szerelni olyan speciális égési kötszerrel, amely abban az esetben nagyon szükséges, mikor súlyos égési sérüléssel állunk szemben.

Ők segítettek a fonyódi mentőállomásnak: Nagy Alexandra és Nyári Diána a Barátok Közt tv sorozat ismert sztárjai, Győrfi Pál az OMSZ szóvivője, Erox Martini énekes, Fekete Dávid a Megasztár 4. tehetségkutató műsor második helyezett énekese, Mocsai Lajos az Olimpiai negyedik helyezett Magyar Férfi Kézilabda Válogatott Szövetségi Kapitánya, Nagy László az Újpest ikonja, Fonyód Díszpolgára, Somogy Megye egyetlen élő olimpiai bajnoka, Méder Áron Föld körüli vitorlázó, FankaDeli modernkori regős, Torghelle Sándor válogatott labdarúgó, Hidvégi József Fonyód polgármestere, Komáromi Kamilla Miss Fotomodell Hungary verseny győztese. A fesztivál Fővédnöke volt Witzmann Mihály a Somogy Megyei Közgyűlés Alelnöke.

További képek és videók a Galériában

Meghívást kaptunk a Fekete István Általános Iskolában tartott egészségnapra! A diákokat és a pedagógusokat megpróbáltuk bevezetni az elsősegélynyújtás fortélyaiba, illetve interaktív bemutatóval ízelítőt adtunk az Országos Mentőszolgálat munkájáról. A pedagógusok és gyerekek részéről nagy sikert aratott az előadásunk, és szeretnék ha a továbbiakban is lehetőség lenne ilyen hasonló bemutatókra.

Tovább az iskola oldalára...

Szalagkorlátnak rohant egy autós az autópályán Balatonfenyves közelében, a mentősök súlyos sérülésekkel szállították kórházba....

Nem sokkal 10 óra előtt érkezett a bejelentés a rendőrség ügyeletére csütörtökön délelőtt, hogy az M7-es autópálya jobb pályatestén, a Nagykanizsa felé vezető oldalon, a 164-es km szelvényénél egy személygépkocsi szalagkorlátnak ütközött.

Források: http://somogy.katasztrofavedelem.hu/
http://kapos.hu/

Újraélesztéshez riasztották balatoni egységünket Fenyvesre. A hirtelen összeesett és életjelenségeket nem mutató 69 éves asszony élesztésének első lépéseit a kaposvári irányító csoport munkatársai telefonon diktálták a hozzátartozóknak. A megkezdett ellátást a fonyódi mentők folytatták érkezésünkig, majd közösen végeztük az újraélesztést. A kiterjesztett beavatkozások 20 perc után sikerrel jártak, a beteg keringése újraindult. A már stabil állapotú beteget mentőhelikopter szállította kórházba.

Forrás: http://www.mgya.org

További képekért és infókért kattints ide

Kollégánk, barátunk és főképpen BAJTÁRSUNK, Bősze László KIM mentőszakápoló az Országos Mentőszolgálatnál tisztességben eltöltött 25 év szolgálati idő után, 2011-12-01.-én nyugdíjba vonult. Ezen okból kifolyólag kis ünnepséget rendeztünk a tiszteletére, melyen a már nyugdíjas Bajtársaink is tiszteletüket tették. Az ünnepségen átadtuk a kollektíva ajándékát,illetve a nosztalgiázások,és anekdotázások sorozata vette kezdetét. Bősze László a fonyódi mentőállomáson hosszú évekig volt főápoló, oszlopos tagja a fiatalokat képző csoportnak. Mindig fontos szempontnak tartotta a szakmai fejlődését,és képzését,hiszen csak így tudta megfelelő módon az utánpótlást nevelni. A kor követelményeinek mindig megfelelt, idősödő fejjel megcsinálta azt a vizsgát, mellyel KIM autón dolgozhatott, ez a vizsga, bizony néhány fiatal dolgozónak is nehézséget okozott. Igazi csapatjátékos volt, pikírt megjegyzései felejthetetlenek számunkra. Egy ízig-vérig MENTŐ vonult személyével nyugdíjba. Ezúton is kívánunk Bajtársunknak hosszú, egészségben gazdag,boldog nyugdíjas éveket!
Bajtársai: Albrecht Zoltán,Böröcz József,Böröcz Lénárd,Haizer István,Kardos Károly,Nézics Attila,Püspök Zoltán,Riba Gábor,Sziraticza Gábor,Tóth József,Zákányi János,Zsiga József.Szeretnénk pár sorban beszámolni,egy a mentőállomásunk életében történt örömteli eseményről.
Éltük a mindennapjainkat, mentettük az arra rászoruló beteg embereket, s az egyik Bajtársunk, Böröcz József, fejéből kipattant egy gondolat:
-"Gyerekek, az idén 40 éves a fonyódi mentőállomás, meg kellene ünnepelni".
Nosza, kapva kaptunk az alkalmon. Az elmúlt években már rendhagyó módon a nyári időszak végén megrendeztük "nyárzáró főzéseinket". Most összekötjük a kellemest, a hasznossal. Kollektívánk teljes egyetértésben nekiállt szervezni az évfordulót. Kiosztottuk a feladatokat, s nekiálltunk címeket keresgélni. Az volt a cél, hogy a fonyódi mentőállomásról nyugdíjba menő Bajtársainkat, illetve, akik több évet töltöttek köztünk, de már máshol dolgoznak, meghívjuk. A meghívottak közül mindösszesen 4 fő nem tudott megjelenni, rajtuk kívülálló okok miatt. Ez az összejövetel, azonban nem zavarhatta meg a mindennapi munkatevékenységünket, az egész szervezés elé helyeztük a mentés és betegellátás biztonságát. A vendégeinknek általunk prezentált szarvas- és körömpörkölttel, süteményekkel készültünk, melyek nagy sikert arattak. Összeállítottunk az elmúlt évtizedekből, egy diabemutatót, melyben megemlékeztünk elhunyt Bajtársainkról is. A vetítés az idősebb Bajtársakban nagyon szép emlékeket ébresztett. A mentőállomásunkon több évtizede a mentésben dolgozó Zákányi János, és Haizer István elevenített fel pár közös élményt a régi Bajtársainkkal együtt töltött időkből. Vendégeink nagyon jól érezték magukat, sokat nosztalgiáztak. Megkértek Bennünket, hogy ezt a szellemiséget, s szakmai tudásanyagot adjuk tovább a fiatalabb generáció számára is. Folyamatosan nevelődjék ki az utánpótlás, aki szívügyének tekinti a beteg embereken való segítést,s hajlandó ehhez a tudást is megszerezni. Megígértük, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk. Ezután nekiláttunk a jól megérdemelt vacsorával egybekötött nosztalgia estnek. Reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát ezen a mi kis ünnepségünkön! Hamarosan képek, és egy videó összeállítás fog megjelenni mentőállomásunk honlapján: www.fonyodmentok.uw.hu címen.

Maradunk Tisztelettel a fonyódi Mentőállomás kollektívája: Bősze László,Haizer István, Kardos Károly,Kovács József,Nézics Attila,Tóth József,Zákányi János,Albrecht Zoltán,Böröcz József,Böröcz Lénárd,Püspök Zoltán,Riba Gábor, Sziraticza Gábor,Zsiga József

Kelt: Fonyódon,az Úr 2011 évének,október havának,20. napján.

Bősze László bajtárs búcsúztatása az utolsó munkanapján 2011-07-31-én.
Bősze László KIM mentőszakápoló Bajtárs 2011-07-31-én töltötte a nyugdíjba vonulása előtti utolsó szolgálatát,az Országos Mentőszolgálatnál. 25 évet töltött az OMSZ állományában, jó pár évet főápolóként,majd a mentőállomás oszlopos tagjaként részt vett a fiatalok oktatásában,kollektív munkában. Kívánunk neki hosszú boldog, egészségben gazdag nyugdíjas éveket!

Az idei egészségnapon Mentőalapítványunk kollektivája bemutatta az alapszíntű újraélesztést, és melyet a fonyódi Városi TV rögzített.

A Segíts Okosan program keretein belül,lehetőség nyílt némi kis anyagi támogatás pályázására,különböző célokkal,melyek olvashatók a: www.segitsokosan.hu oldalán. Jött egy nagylelkű névnélküli feajánlás,melyet köszönettel vettünk......
S ilyen lett a konyhánk!! Köszönjük szépen igaz, a nevét nem vállalta! Jó tudni, hogy vannak még olyan emberek,akik felismerik,hogy ami nekik felesleg, másnak még nagy segítség lehet!!!!Az viszont nagyon szomorú, hogy nekünk ilyen munkakörülmények között kell dolgoznunk!!Holott nem ez volt az ígéret.

http://kapos.hu/hirek/kek_hirek/2010-10-21/ket_halott_az_m7-esen_kamionba_rohant_a_kisbusz.html

Ezen baleset felszámolásában is részt vettünk...............

Tisztelt Olvasók, Tisztelt Szerkesztőség!
Engedjék meg, hogy ismét egy örömteli eseményről számoljak be Önöknek a mi kis kollektívánk mindennapjaiból. Bajtársunk, Haizer István ez évben tölti az Országos Mentőszolgálat kötelékében első munkahelyén munkaviszonyának 30. évét. Ezen apropóból hagyományainkhoz híven/a tavalyi évben Zákányi János bajtárs volt az ünnepelt/ szervezett egy összejövetelt, mi pedig segítettünk benne. Szimbolikusan, apró ajándékokkal kedveskedtünk neki, s ezt István meghatottan köszönte meg. Szolgáljon tanulságul a jövő nemzedékének, hogy még a mai rohanó világunkban is van olyan közösség, ahol az összekovácsolódott csapat, s a szakma szeretete lehet olyan erő, ami több évtizedig megtartja a pályán az embert! Haizer Bajtársnak további erőt, egészséget, s kitartást kívánunk a jövőben ellátandó betegeink nevében is: A fonyódi Mentőállomás kollektívája: Bősze László, Kovács József, Nézics Attila, Tóth József, Zákányi János, Albrecht Zoltán, Böröcz József, Böröcz Lénárd, Riba Gábor, Sziraticza Gábor, Zsiga József,és a jövő reménységei,akik nálunk szekundálnak: Fekete Ágnes, Kittka Bálint,Székely-Benke László
Forrás: Fonyódi Hírmondó

Sikeres újraélesztés!

Eszméletlen beteghez riasztották egységünket párhuzamosan a Fonyódi KIM-mel. Visszajelzés után kiderült, hogy újraélesztéshez kell készülnünk, amit a helyszínre érkező KIM autó személyzete már megkezdett. Kiérkezéskor folytattuk az újraélesztést, melynek emaroonményeként rövid időn belül sikeresen újraindítottuk a beteg keringését, majd rövid időre visszatért a légzése is. A beteget stabil állapotban a Marcali Kórház Intenzív Osztályán adtuk át.

Forrás: http://www.mgya.org/

http://kapos.hu/hirek/sport/2010-07-04/mentohelikoptert_riasztottak_fonyodligetre.html

Idén nem az első,valószínű nem is az utolsó bevetésünk, de az első ami a sajtó számára hírértékű.Megjöttek a nyaralók...

SE-3 EKG készülék
Gyártó: EDAN
3 csatornás EKG készülék.

- szimultán 12 elvezetés
- grafikus LCD kijelző
- hőírós nyomtató
- ritmusanalízis
- litium akkumulátor
- USB interface

Az Országos Mentőszolgálat jóvoltából a fonyódi KIM autóra egy darab Cardiobeeper készülék került a napokban.A készülék használata nagymértékben megkönnyíti a ACS-ben szenvedő betegek mielőbbi szakintézetbe juttatását.A transztelefonikus EKG készülék segítségével közvetlen kapcsolatot tudunk biztosítani a beteg,és a pécsi Szívcentrum között,ahol az általunk küldött EKG jeleket cardiologus szakorvos elemzi,és amennyiben úgy ítéli meg a küldött EKG alapján, a beteget a legrövidebb úton a pécsi Szívcentrumba szállítjuk. A régiónkban az optimális betegutak meghatározásával jelentős mértékben sikerülhet csökkenteni az infarktus okozta halálozást. Ez azt jelenti, hogy a mentő a helyszínről egyből a PCI-központba viszi az infarktusos beteget, ahol a végleges ellátás biztosítható, még akkor is, ha útközben elhaladnak egy másik kórház mellett

Tehát a lényeg,hogy rendelkezünk ilyen készülékkel,s 2010-06-02 óta folyamatos használatban van, amennyiben szükség van rá!

A pálinkát is pontozták, nem csak a gárda- és rendőrkolbászt

2010 február 27-én megrendezték az I Fonyódi Kolbásztöltő Fesztivált,melyen a fonyódi mentőállomás kollektívája is tiszteletét tett, Retro Mentők néven.

Izelitőül álljon itt pár kép:

Dokumentumok


Alapító okirat 2014.pdf

Galéria

Búcsúzunk mentőbalesetben elhunyt Bajtársunktól... Nyugodjék békében! Havas eső,éjszakai vonulás M14/61 KIM késő ősszel, mikor már minden nyugodt... Fonyód TV - Téma - Tóth József - Fonyódi Mentőállomás V. Fonyódi harcsafesztivál "Körzetünk az autópálya..." is :) Átadták a felújított mentőállomást Fonyódon (Fonyód Média) Vonulás Budapesten Főigazgatói kitüntetés - 2013 Fonyódi Kolbásztöltő Fesztivál - 2013 #2 Fonyódi Kolbásztöltő Fesztivál - 2013 #1 M14/61 KIM vonulása balesethez M14/61 KIM vonulása 2 Bősze Bajtárs nyugdíjas búcsúztatója M14/61 KIM vonulása 40 éve összejövetel (képes összefoglaló) 40 éves a Fonyódi Mentőállomás Elköszönés Bősze bajtárstól. Egészségnap - 2011.05.21. Fonyód Mentők

Fontosabb szakmai linkek

Országos Mentőszolgálat

Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület

Magyar Gyermekmentő Alapítvány

Mentődolgozók Önálló Szakszervezete

Lánglovagok tűzvédelmi tudásbázis

Országos Mentőszolgálat Oktatási Portál